DİSLEKSİ ZİHİNSEL ENGEL DEĞİLDİR!  
DİSLEKSİ NEDİR?

DİSLEKSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?


YAZMA BECERİSİ
Tahtadaki yazıyı deftere kopyalamada yada dikte edileni yazarken   zorlanır. Yazarken bazı harf ve sayıları karıştırır. Kelimeleri ters yazar.     
 b-d;m-n;ı-i;d-t;ğ-g-y;
2-5-6-9
Ve-ev;koç-çok;kaç gibi
Harf hece atlar yada unutur

ARİTMETİK BECERİLER
Sayı kavramını anlamakta, 5 mi büyük 1 mi büyük sorusuna düşünmeden yanıt veremez.

ORYANTASYON BECERİSİ
Sağ- sol karıştırır yönünü bulmada zorlanır. Zaman kavramını karıştırır.
 (DÜN-BUGÜN-YARIN ÖNCE-SONRA)

GÖRSEL ALGI BOZUKLUKLARI
Şekil pozisyon algılama bozukluğu bal-dal
Figür – zemin algı bozukluğu

İŞİTSEL ALGI BOZUKLUĞU
Duyulan seslerin yanlış anlaşılması benzer sesleri ayırt etmede sorun yaşar.

DOKUNSAL ALGI BOZUKLUKLARI
Dokunma duyusu yardımıyla tanımlamada zorlanır. Gözleri kapalıyken avucuna konulan nesneleri ayrımlaştıramaz.